Zemljevid strani


Vsebina revije Slavia Centralis (Letnik 2008, številka 1)

Naslov Avtor Podrobnosti Prenos
Naslovnica in kazalo
Reformacijska gibanja v okviru evropskega 16. stoletja
The Reformation in 16th century Europe
Štuhec, Marko
Medkulturnost protestantske književnosti
Interculturality of Protestant literature
Kos, Dejan
Vprašanje vere in dvoma pri slovenskih protestantih (primer Primož Trubar)
The question of faith and doubt in Slovenian Protestants: the case of Primož Trubar
Doležal, Alenka Jensterle
Stereotipi o reformaciji: primer odpustkov
Stereotypes of the Reformation: the case of indulgences
Bjelčevič, Aleksander
Primož Trubar in Bartolomé de Las Casas
Primož Trubar and Bartolomé de Las Casas
Pregelj, Barbara
Diskurzivne prvine v izbranih Trubarjevih predgovorih in pismih
Discursive elements in selected forewords and letters by Trubar
Bošnjak, Blanka
Podoba ženske v Trubarjevih besedilih
Images of women in Trubar's texts
Blažić, Milena Mileva
Ogoljavanje identiteta stranca: Udio povijesti, između reformacije i tranzicije, u Jančarevu romanu Galijot
The stripping of a foreigner's identity: The contribution of history, from the Reformation to the Transition, in Jančar's novel Galijot
Latković, Ivana and Zvonko Kovač
PRODORNE IN PREROŠKE MISLI 16. STOLETJA: ob petstoletnici Trubarjevega rojstva
Penetrating and Prophetic Thoughts of the 16th century: on the five-hundredth anniversary of the Trubar's birth
Bošnjak, Blanka
Navodila avtorjem