Zemljevid strani


Vsebina revije Slavia Centralis (Letnik 2008, številka 2)

Naslov Avtor Podrobnosti Prenos
Naslovnica in kazalo
Trubarjev gmajn jezik kot osnova za prvo slovensko knjižno normo
Trubar's “common language” as the basis for the first Slovenian literary norm
Jesenšek, Marko
Protipomenskost v Trubarjevem Katehizmu z dvejma izlagama iz leta 1575
Antonyms in Trubar's Katehizem z dvejma izlagama (1575)
Orel, Irena
Ženski pari moških poimenovanj v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja
Feminine pairs of masculine designations in the Slovenian literary language of the 16th century
Merše, Majda
Pridevniške tvorjenke na -ski, -ški, -čki in -cki v Trubarjevih in Dalmatinovih prevodih biblijskih besedil
Adjectival derivatives with the suffixes -ski, -ški, -čki and -cki in Trubar's and Dalmatin's translations of biblical texts
Ravnikar, Andreja Legan
Besedotvorje predmetnopomenskih besed v Bohoričevi slovnici Zimske urice proste
Word formation of meaningful word categories in Bohorič's grammar Zimske urice proste
Breznik, Irena Stramljič
Slovaropisje klasičnih jezikov na Slovenskem v 16. stoletju
Lexicography of classical languages in Slovenia in the 16th century
Hriberšek, Matej
Примож Трубар и его деятельность в трудах русских славистов
Primož Trubar and his activities in the works of Russian Slavists
Beršadskaja, Marianna Leonidovna
Navodila avtorjem