Zemljevid strani


Vsebina revije Slavia Centralis (Letnik 2011, številka 1)

Naslov Avtor Podrobnosti Prenos
Indo‑European ‘ego’, Slavic ja = Runic ek, and Celtic Ø
Praindoevropsko ‘ego’, slovansko ja = runsko ek in keltsko Ø
Hamp, Eric P.
Anton Martin Slomšek, Djanje svetnikov božjih – vzgoja duha, kultura srca in govora v novoslovenskem knjižnem jeziku sredi 19. stoletja
Anton Martin Slomšek, Djanja svetnikov božjih – The Education of the Spirit, the Culture of the Heart and Speech in the Neo- Slovene Literary Language of the Middle of the 19th Century
Orožen, Martina
Skladenjske posebnosti slovenščine v razmerjih glagol – vezljivost – stavčni vzorec
Syntactical Peculiarities of Slovenian in Verb, Valency and Sentence Pattern Relations
Žele, Andreja
Slavic *mokrъ, Irish ainmech ‘wet, rain’
Slovansko *mokrъ, irsko ainmech ‘moker, dež’
Hamp, Eric P.
Translation as the mutual reflection of neighbouring nations (About the cultural activity of Kornél Szenteleky)
Prevod kot vzajemna refleksija sosednjih narodov (Kulturna dejavnost Kornéla Szentelekyja)
Virág, Zoltán
Resnica v avtobiografiji Sporočanje resničnega v nekaterih svetovnih avtobiografijah in v Cankarjevem Mojem življenju
Truth in Autobiography. Representation of Reality in some Historic Autobiographies and in Ivan Cankar’s Moje življenje (‘My Life’)
Avsenik Nabergoj, Irena
Trubarovi imaginarni čitatelji: problem autorske knjižne posvete u protestantskoj literaturi 16. stoljeća
Trubar's imaginary readers: the problem of authorial inscriptions in Protestant literature of the 16th century
Đurić, Aleksandra
O tęsknotach poety Myśli przez Ivana Hribovška podpowiedziane
On the poet's longing. Thoughts whispered by Ivan Hribovšek
Joanna, Pszczoła
Podobe modernosti v prvencu Janka Silana Čuki
The Image of Modernity in Janko Silan’s Čuki
Príhodová, Edita
Ocena/Review: Saša Jazbec: Man taucht in eine andere Welt ein … Lesestrategien beim Lesen fremdsprachiger Literatur: eine empirische Studie am Beispiel slowenischer Germanistikstudentinnen und -studenten (Siegener Schriften zur Kanonforschung, Bd. 9)
Kos, Dejan
Review: PRZEKŁADY LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Tom 1, część 1, Wybory translatorskie 1990–2006
Ocena/Review: PRZEKŁADY LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Tom 1, część 1, Wybory translatorskie 1990–2006
Wojtoń, Regina
Ocena/Review: Каталин Кроо: Интертекстуальная поэтика романа И. С. Тургенева «Рудин». Чтения по русской и европейской литературе
Toichkina, Aleksandra
Ocena/Review: Vig István: Horvát nyelvtan
Pátrovics, Péter
Ocena/Review: Vidobraženja istoriï ta kul’turi narodu v slovotvoreni: dopovidi XII Mižnarodnoï naukovoï konferenciï Komisiï zi slov’jans’kogo slovotvorenja pri Mižnarodnomu komiteti slavistiv (25–28 travnja 2010 p., Kiïv, Ukraïna)
Stramljič Breznik, Irena
Ocena/Review: Bernard Rajh: Gúčati po antùjoško. Gradivo za narečni slovar severozahodnoprleškega govora
Benko, Anja
Ocena/Review: Lukács István: A passióhagyomány a horvát irodalomban
Vig, István
Ocena/Review: Mladen Pavičić (SZERK.): Szlovén irodalmi antológia III
Svetina, Peter
Poročilo/Report: Poročilo z Dnevov Maksa Pleteršnika : Izzivi sodobnega slovenskega slovaropisja. Pišece, 13. in 14. 9. 2010
Benko, Anja