Zemljevid strani


Vsebina revije Slavia Centralis (Letnik 2011, številka 2)

Naslov Avtor Podrobnosti Prenos
K problematice současného úzu paroxytonického přízvuku v mluvě západních a jižních Čech
The occurrence of the accent on the penult in contemporary western and southern Bohemia
Holub, Zbyněk
Slovensko špranja in sorodno
Slovenian špranja and related
Furlan, Metka
Language, Ideology and Politics in Croatia
Jezik, ideologija in politika na Hrvaškem
Kapović, Mate
Rise of the Composite Present Perfect Tense in Polish with the Verb mieć ‘to Have’ as an Auxiliary
Nastanek sestavljenega časa perfekt v poljščini z glagolom mieć 'imeti' kot pomožnim glagolom
Kida, Ireneusz
Egzistencijalistički nadahnuta lirika u Hrvatskoj, Sloveniji i Mađarskoj
Existentially inspired poetry in Croatia, Slovenia and Hungary
Kálecz-Simon, Orsolya
Disturbing the Balance – Woody Allen Reads Dostoyevsky
Rušenje ravnovesja – Woody Allen bere Dostojevskega
Bobrowski, Michał
Marica Nadlišek Bartol in njeno literarno delo
Marica Nadlišek Bartol and her literary work
Borovnik, Silvija
Pregled slovenske esejistike na temo slovenske literarne ustvarjalnosti
Overview of a Slovenian essay on the Subject of Slovenian Literary Production
Bergles, Katja
Review: Inovacije u slavenskim jezicima
Ocena/Review: Barbara Kryžan-Stanojević (ur.): Inovacije u slavenskim jezicima
Breznik, Irena Stramljič
Review: Theorie und Praxis der idiomatisc hen Wörte rbücher
Ocena/Review: Carmen Mellado Blanco (ur.): Theorie und Praxis der idiomatisc hen Wörte rbücher
Jesenšek, Vida
Ocena/Review: Accent Matters. Papers on Balto-Slavic Accentology
Bogatyrev, Konstantin K.
Review: Metafora v leksikalnem sistemu
Ocena/Review: Jerica Snoj: Metafora v leksikalnem sistemu
Voršič, Ines
Konferenca Komisije za slovansko besedotvorje pri MSK
Poročilo/Report: 13. konferenca Komisije za slovansko besedotvorje pri MSK
Breznik, Irena Stramljič