Zemljevid strani


Vsebina revije Slavia Centralis (Letnik 2012, številka 2)

Naslov Avtor Podrobnosti Prenos
Slavic-Albanian Language Contact: Lexicon
Slovansko-albanski jezikovni stik: besedje
Curtis, Matthew C.
O propozicijskosti prislovov v slovenščini (z vidika slovanskega jezikoslovja)
On Proposition in Adverbs in Slovene (from aspect of slavic Linguistics)
Žele, Andreja
Lexicalisation Patterns of Rendering Path Descriptions in Polish Translation from English
Vzorci leksikalizacije opisa poti v poljskih prevodih iz angleščine
Chłopek, Dorota
Metafore iz grško-rimskega sveta v delih slovenskega pisatelja Alojza Rebule
Metaphors from the Graeco-Roman World in the Works of the Slovene Writer Alojz Rebula
Cergol, Jadranka
A közelmúlt magyar irodalmi kroatisztikája
Recent Hungarian literature on Croatistics
Kálecz-Simon, Orsolya
Medbesedilni vidik Jančarjevih romanov Drevo brez imena in To noč sem jo videl
The intertextual aspect of the novels by Drago Jančar The Nameless Tree and I Saw Her That Night
Potisk, Marina
Ocena/Review: Silvija Borovnik: Književne Študije. O vlogi ženske v slovenski književnosti, o sodobni prozi in o slovenski književnosti v Avstriji
Lubej, Janja Vollmaier
Ocena/Review: Frederik Kortlandt: Selected Writings on Slavic and General Linguistics
Sukač, Roman
Ocena/Review: István Szépfalusi, Ottó Vörös, Anikó Beregszászi, Miklós Kontra: Madžarski jezik v Avstriji in Sloveniji
Molnár, Zoltán Miklós
Poročilo/Report: ELDIA Regionális konferencia Bécsben
Kolláth, Anna