Zemljevid strani


Vsebina revije Slavia Centralis (Letnik 2013, številka 1)

Naslov Avtor Podrobnosti Prenos
Troubling Talk: A Politics and History of Indistinction in the Upper Sorbian Community
Problematični diskurz: Politika in zgodovina nejasnosti v gornjelužiški skupnosti
Spreng, Elizabeth
Fonološki opis govora Dovjega
Phonological description of the Dovje local dialect
Škofic, Jožica
Fonološki opis govora grada Gerovo (prema zapisu Božidara Finke)
Phonological description of the Gerovo local dialect
Gostenčnik, Januška
Značilnosti krajše proze slovenskih književnic
Characteristics of Slovenian female literary writer’s short prose
Borovnik, Silvija
Sioranove vježbe nepokornosti
Sioran's exercises in disobedience
Kalezić-Radonjić, Svetlana S.
Apokaliptično dojemanje stvarnosti v drami Mihaila Bulgakova Beg
Apocalyptic comprehension of reality in Mikhail Bulgakov’s drama Flight
Kaloh Vid, Natalia
Motiv identitete v romanih Frančiška in Prijateljstvo pisatelja Fulvia Tomizze
The motif of identity in Fulvio Tomizza’s novels Frančiška and Prijateljstvo
Starc, Maja
Ocena/Review: Stefan Michael Newerkla: Sprachkontakte Deutsch – Tschechisch – Slowakisch
Greenberg, Marc
Ocena/Review: Frederik Kortlandt: Selected Writings on Slavic and General Linguistics
Sukač, Roman
Poročilo/Report: Konferenca o poučevanju južnoslovanskih jezikov in književnosti
Ulčnik, Natalija