Zemljevid strani


VSEBINA REVIJE SLAVIA CENTRALIS (LETNIK 2014, ŠTEVILKA 1)

Naslov Avtor Podrobnosti Prenos
Genetolingvistična klasifikacija vzhodnoslovanskih jezikov
Genetic Classification of East Slavic Languages
Šekli, Matej
Diachrone und synchrone Aspekte von Personal-, Possessiv- und Demonstrativpronomina in der Slawia
Diahroni in sinhroni vidiki osebnih, svojilnih in kazalnih zaimkov v slovanskih jezikih
Wonisch, Arno
Отсубстантивные имена действия с формантами отглагольных nomina actionis в современных русском и польском языках
Denominative nomina actionis with formants of verbal nomina actionis in contemporary Russian and Polish
Коряковцева, елена и. (Koriakowcewa, Elena)
Zasidranost pregovorov v besedišču govorcev slovenskega jezika
Entrenchment of Proverbs in the Individual Lexicons of Native Speakers of Slovene
Lipavic Oštir, Alja; Vasiljevič, Anja; Koletnik, Mihaela
Idilični prostori kot drugi prostori v pripovedni prozi Pavline Pajk
Idyllic Spaces as Other Spaces in the Narrative Prose by Pavlina Pajk
Čeh Steger, Jožica
Alma Karlin – svojevrstna pisateljska osebnost
Alma Karlin – an Extraordinary Writer
Borovnik, Silvija
Ocena/Review: Avgust Pavel: Prekmurska Slovenska Slovnica. Vend Nyelvtan
Šek Mertük, Polonca
Ocena/Review: Saskia Pronk-Tiethoff: The Germanic Loanwords in Proto-Slavic
Holzer, Georg
Ocena/Review: Miran Štuhec: Žive besede in prodorne misli. Antologija slovenske esejistike prve polovice 20. stoletja
Zgoznik, Vita
Ocena/Review: Jožica Čeh Steger: Ekspresionistična stilna paradigma v kratki pripovedni prozi 1914–1923
Močivnik, Črt
Poročilo/Report: Besedotvorni tematski blok na petnajstem mednarodnem slvističnem kongresu v Minsku (2013)
Voršic, Ines; Stramljič Breznik, Irena