Zemljevid strani


Vsebina revije Slavia Centralis (Letnik 2015, številka 1)

Naslov Avtor Podrobnosti Prenos
SSKJ
Perdih, Andrej Snoj, Marko
Slovar členkov kot živa vez med besedilom in slovarjem
Žele, Andreja
Terminologišče — kraj, kjer terminolog išče
Žagar Karer, Mojca
Pravopisno slovaropisje na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Dobrovoljc, Helena Bizjak Končar, Aleksandra
Slovensko slovaropisje in kritika
Merše, Majda
Prekmurski členki v Pleteršnikovem slovarju
Agrež, Maruška
Potrč v Pleteršnikovem slovarju (Roman Na kmetih, 1954)
Zemljak Jontes, Melita Valh Lopert, Alenka
Razvoj slovenske paremiologije in paremiološke terminologije
Ulčnik, Natalija
Tvorjenke s pomenom nosilnika lastnosti v novejšem slovenskem besedju (na primeru NSL in SNB)
Voršič, Ines
Težave pri prevajanju svetniških imen
Štavbar, Simona
Živalski frazemi v štajerskem južnopohorskem narečju
Zorko, Zinka Benko, Anja
Prekmursko besedje za gospodarska poslopja, kmečko dvorišče in kmečka opravila v Pleteršnikovem slovarju
Koletnik, Mihaela
Splošna leksika in večpodročni termini v govoru turizma
Mikolič, Vesna
Prvi Slovar makedonskega knjižnega jezika s stališča kodifikacije makedonskega jezika
Nikolovski, Gjoko