Zemljevid strani


Vsebina revije Slavia Centralis (Letnik 2016, številka 1)

Naslov Avtor Podrobnosti Prenos
Early Slavic short and long o and e
Pronk, Tijmen
Okazionalizmi u hrvatskome jeziku na internetu
Štebih Golub, Barbara
Hungarian Parallels to the Anecdotal Style of Švejk
Gintli, Tibor
Prevedeni (mikro)svetovi. Roman Vojak s cvetlico Nándorja Giona v slovenskem, nemškem in srbskem prevodu
Futó Horváth, Hargita Rudaš, Jutka Hózsa, Éva
60 let red. prof. dr. Matjaža Klemenčiča
Marković, Irena Verbič Koprivšek, Maruša
Review: JOŽICA ČEH STEGER: EKOKRITIKA IN LITERARNE UPODOBITVE NARAVE. Maribor: Založba Litera, 2015.
Vičar, Branislava
Review: MIHAELA KOLETNIK: MEDJEZIKOVNI STIKI V BESEDJU IZ POMENSKEGA POLJA KMETIJA V SLOVENSKOGORIŠKEM NAREČJU. Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2015. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 109).
Jesenšek, Marko
Review: SIMONA PULKO IN MELITA ZEMLJAK JONTES: SLOVENSKO ALI KNJIŽNO – KAKO JE PRAV? Maribor: Aristej, Slavistično društvo Maribor, 2015.
Valh Lopert, Alenka
Review: VELIMIR PIŠKOREC UZ SURADNJU SANJE JANKOVIĆ: TOMO MARETIĆ NA RASKRIŽ- JU FILOLOGIJE I JEZIČNE POLITIKE. Zagreb: Udruga zagrebačkih esperantista, 2015.
Puškar, Krunoslav
Review: MARJAN KRAŠNA: IZOBRAŽEVANJE V DIGITALNEM SVETU. Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2015. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 108).
Gerlič, Ivan
Review: MARKO JESENŠEK: POGLAVJA IZ ZGODOVINE VZHODNOŠTAJERSKEGA JEZIKA. Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2015.
Šek Mertük, Polonca
Review: STO LET SLOVENISTIKY NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ V PRAZE. Ur. Alenka Jensterle - Doležalová, Jasna Honzak Jahić, Andrej Šurla. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014.
Koprivnikar, Aljaž
Review: ROJENA V NAREČJE. AKADEMIKINJI PROF. DR. ZINKI ZORKO OB 80-LETNICI. Uredil Marko Jesenšek. Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2015. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 114).
"Krajnc Ivič, Mira Zemljak Jontes, Melita"
KAREL GADÁNYI – DOBITNIK MEDALJE ZA ZASLUGE
Jesenšek, Marko