Zemljevid strani


Vsebina revije Slavia Centralis (Letnik 2016, številka 2)

Naslov Avtor Podrobnosti Prenos
Jedan tip imeničkih složenica u kajkavskome književnom jeziku / En tip samostalniških zloženk v kajkavskem knjižnem jeziku / One Type of Noun Compound in the Kajkavian Literary Language
Štebih Golub, Barbara
Fonološke baze suškega govora – 120 let po izidu Macedonische Studien (1896) Vatroslava Oblaka / The Phonological Base of the Suho Dialect – 120 Years After the Publication of Vatroslav Oblak’s Macedonische Studien (1896)
Nikolovski, Gjoko
Nepotpune rečenice u književnoumjetničkom tekstu / Nepopolni stavki v literarnem besedilu / Incomplete Sentences in a Literary Text
Jovović, Nataša
Gradivo: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu – poskus spremembe 8. člena (učni jezik na slovenskih univerzah)
Jesenšek, Marko Jensterle - Doležalová, Alenka Potrata, Majda Božič, Zoran Žele, Andreja Komel, Dean Borovnik, Silvija Krajnc Ivič, Mira Žabot, Vlado Pintarič, Miha Grad, Silvija
Jubilej / Celebration: Irena Orel: Petinosemdeset let profesorice dr. Martine Orožen
Orel, Irena
Ocena / Review: К. Г. Красухин: MATE KAPOVIĆ, 2016: POVIJEST HRVATSKE AKCENTUACIJE. FONETIKA. Zagreb: Hrvatske matica. 1046 p.
Красухин, К. Г.
Ocena / Review: Krunoslav Puškar: RANKO MATASOVIĆ, 2016: LINGVISTIČKA POVIJEST EUROPE. Zagreb: Matica hrvatska. 339 str.
Puškar, Krunoslav
Ocena / Review: Polonca Šek Mertük: PROTESTANTIZEM VČERAJ, DANES IN JUTRI. Ur. Franc Kuzmič, Polonca Šek Mertük. Petanjci, Murska Sobota, Ljubljana: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija
Šek Mertük, Polonca
Poročilo / Report: TOPORIŠIČEVO LETO (11. 10. 2015–11. 10. 2016)
Kus, Mateja Majce, Irena