Zemljevid strani


VSEBINA REVIJE SLAVIA CENTRALIS (LETNIK 2017, ŠTEVILKA 2)

Naslov Avtor Podrobnosti Prenos
Az illír mozgalom magyar kötődései – horvát szemmel I. / Stičišča med ilirskim gibanjem in madžarskim reformnim obdobjem – z vidika Hrvatov I.
Hungarian affiliations of the Illyrian movement – from Croatian perspective I.
István Lukács, Orsolya Kálecz-Simon
Interpretationen der Aufklärung in zeitgenössischen ungarischen historischen Romanen / Interpretacije razsvetljenstva v sodobnem madžarskem zgodovinskem romanu
Representations of the Enlightenment in Recent Hungarian Historical Novels
Gyula Laczházi
Grafični evfemizmi v računalniško posredovani komunikaciji
Graphic euphemisms in computer mediated communication
Mija Michelizza, Urška Vranjek Ošlak
Manjšinske pisave: primer Furlanije Julijske krajine (Italija) ter Goriške in Obalno-kraške regije (Slovenija)
Minority writing: The case of Friuli-Venezia Giulia (Italy), Goriška and Coastal-Karst regions (Slovenia)
Ana Toroš
Nastanak frazema putem semantičkih figura / Nastanek frazemov na podlagi semantičnih figur
Creation of idioms from semantic figures
Irena Stevović
Alenka Jensterle Doležal: Ključi od labirinta: o slovenski poeziji
Janja Vollmaier Lubej
Joop van der Horst, 2016: Propast standardnoga jezika. Mijena u jezičnoj kulturi Zapadne Europe
Krunoslav Puškar
Slovenistika 10. Zbornik predavanj. Ur. Mária Bajzek Lukácsné
Natalija Ulčnik
Stojan Bračič, Mateja Petrovčič (Hg.): Partikeln überall. Deutsch – Slowenisch – Chinesich
Vida Jesenšek