Zemljevid strani


VSEBINA REVIJE SLAVIA CENTRALIS (LETNIK 2017, ŠTEVILKA 2)

Naslov Avtor Podrobnosti Prenos
Az illír mozgalom magyar kötődései – horvát szemmel I. / Stičišča med ilirskim gibanjem in madžarskim reformnim obdobjem – z vidika Hrvatov I.
Hungarian affiliations of the Illyrian movement – from Croatian perspective I.
István Lukács, Orsolya Kálecz-Simon
Stičišča med ilirskim gibanjem in madžarskim reformnim obdobjem – z vidika Hrvatov I.
Hungarian affiliations of the Illyrian movement – from Croatian perspective I.
István Lukács, Orsolya Kálecz-Simon
Interpretationen der Aufklärung in zeitgenössischen ungarischen historischen Romanen / Interpretacije razsvetljenstva v sodobnem madžarskem zgodovinskem romanu
Representations of the Enlightenment in Recent Hungarian Historical Novels
Gyula Laczházi
Interpretacije razsvetljenstva v sodobnem madžarskem zgodovinskem romanu
Representations of the Enlightenment in Recent Hungarian Historical Novels
Gyula Laczházi
Grafični evfemizmi v računalniško posredovani komunikaciji
Graphic euphemisms in computer mediated communication
Mija Michelizza, Urška Vranjek Ošlak
Grafični evfemizmi v računalniško posredovani komunikaciji
Graphic euphemisms in computer mediated communication
Mija Michelizza, Urška Vranjek Ošlak
Manjšinske pisave: primer Furlanije Julijske krajine (Italija) ter Goriške in Obalno-kraške regije (Slovenija)
Minority writing: The case of Friuli-Venezia Giulia (Italy), Goriška and Coastal-Karst regions (Slovenia)
Ana Toroš
Manjšinske pisave: primer Furlanije Julijske krajine (Italija) ter Goriške in Obalno-kraške regije (Slovenija)
Minority writing: The case of Friuli-Venezia Giulia (Italy), Goriška and Coastal-Karst regions (Slovenia)
Ana Toroš
Nastanak frazema putem semantičkih figura / Nastanek frazemov na podlagi semantičnih figur
Creation of idioms from semantic figures
Irena Stevović
Nastanek frazemov na podlagi semantičnih figur
Creation of idioms from semantic figures
Irena Stevović
Alenka Jensterle Doležal: Ključi od labirinta: o slovenski poeziji
Janja Vollmaier Lubej
Alenka Jensterle Doležal: Ključi od labirinta: o slovenski poeziji
Janja Vollmaier Lubej
Joop van der Horst, 2016: Propast standardnoga jezika. Mijena u jezičnoj kulturi Zapadne Europe
Krunoslav Puškar
Joop van der Horst, 2016: Propast standardnoga jezika. Mijena u jezičnoj kulturi Zapadne Europe
Krunoslav Puškar
Slovenistika 10. Zbornik predavanj. Ur. Mária Bajzek Lukácsné
Natalija Ulčnik
Slovenistika 10. Zbornik predavanj. Ur. Mária Bajzek Lukácsné
Natalija Ulčnik
Stojan Bračič, Mateja Petrovčič (Hg.): Partikeln überall. Deutsch – Slowenisch – Chinesich
Vida Jesenšek
Stojan Bračič, Mateja Petrovčič (Hg.): Partikeln überall. Deutsch – Slowenisch – Chinesich
Vida Jesenšek