Zemljevid strani


VSEBINA REVIJE SLAVIA CENTRALIS (LETNIK 2019, ŠTEVILKA 1)

Naslov Avtor Podrobnosti Prenos
Protestantyzm a ekumenizm
Jarosław Bugajski
Protestantizem in deliberacija
Gorazd Andrejč
Husitizem na Češkem – predstopnja Lutrove reformacije
Martina Orožen
Na okraj české reformace
Libor Pavera
Reformacja na Śląsku Cieszyńskim w kontekście miejscowej sytuacji językowej
Jana Raclavská, Irena Bogoczová, Jiří Muryc
Реформација и Света Гора Атонска – једно српско сведочанство
Irena Špadijer
Urach – južnoslavenski prevoditeljski i izdavački projekt u doba reformacije
Alojz Jembrih
Trst, Bonomo in reformacija
Igor Grdina
Die Klagenfurter „Landschaftsschule“ als geistig-kulturelles Zentrum des Kärntner Protestantismus
Werner Drobesch
Verska in jezikovna raznolikost in (ne)strpnost v 18. stoletju – Ziljski (podtalni) protestanti na prehodu v tolerančno obdobje
Theodor Domej
Madžari o reformaciji v Slovenski krajini
Marija Bajzek Lukač
Frazni glagoli v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja
Majda Merše
Neslovnični kvalifikatorji in kvalifikatorska pojasnila v zgodovinskem slovaropisju
Andreja Legan Ravnikar
Poimenovanja Turkov in muslimanov pri Trubarju in drugih protestantskih piscih 16. stoletja
Alenka Jelovšek
Skladenjske razlike v katekizmih slovenskih in hrvaških reformatorjev (Trubar 1550, Konzul 1564; Krelj 1566, Vlačić 1566)
Irena Orel
Trubarjev in Dalmatinov svetopisemski prevod po vzoru Lutrove prevajalske strategije »rem tene, verba sequentur«
Vlasta Kučiš
O propovijedima iz Postile (1568) Antuna Dalmatina i Stipana Konzula
Zlata Šundalić
Poskus širjenja protestantizma med gradiščanskimi Hrvati: pesmarici iz leta 1609 in 1611
Gerhard Neweklowsky
Prekmurske protestantske pesmarice od Mihaela Severa do Janoša Kardoša
Marko Jesenšek
Narečne prvine v evangeličanskem Düševnem listu
Mihaela Koletnik
Reformacija na Slovenskem: obravnava pri pouku slovenščine kot tujega jezika v Srbiji
Maja Đukanović
Knjižni jezik zožiti na jezikovni standard?!
Andreja Žele
Protestantska knjižna tradicija in normiranje slovenskega (govorjenega) jezika
Hotimir Tivadar
Literarnozgodovinska recepcija Primoža Trubarja
Miran Štuhec
Reprezentacija protestantov (»luterancev«) v zgodovinskih tekstih Ivana Tavčarja - Med zgodovino, fikcijo in ideologijo
Alenka Jensterle Doležal
Podoba reformacije v slovenskem pripovedništvu na prelomu iz 19. v 20. stoletje s posebnim ozirom na Tavčarja
Jožica Čeh Steger
Reformacija v zgodovinskem romanu Ilke Vašte Gričarji
Silvija Borovnik
»Luthera vöposlühnenje« – nova najdba iz evangeličanskega župnišča v Murski Soboti
György Rágyanszki
Van vroegchristelijk tot seculier universalisme en tolerantie bij Slavoj Žižek en Stefan Hertmans
Anita Srebnik
Beseda in Zakrament v reformatorični Lutrovi teologiji
Geza Erniša