Zemljevid strani


VSEBINA REVIJE SLAVIA CENTRALIS (LETNIK 2020, ŠTEVILKA 1)

Naslov Avtor Podrobnosti Prenos
VSEBINA REVIJE SLAVIA CENTRALIS (2020, LETNIK XIII, ŠTEVILKA 1)
Dialect in poetic translations: The case of Robert Burns’ poetry in Russia and in Slovenia
Natalia Kaloh Vid, Mihaela Koletnik
Uvajalna sredstva pregovorov z južnoslovansko nacionalno oznako v korpusu starejše in sodobne slovenščine
Natalija Ulčnik
Hrvatske poslovice u slavenskome okruženju: određivanje hrvatskoga paremiološkog minimuma i optimuma
Melita Aleksa Varga, Ana Keglević
Somatismen als Kodierungsmittel in Konfliktdialogen
Urška Valenčič Arh, Anita Pavić Pintarić
Зависните имперфектни да-конструкции и нивните англиски корелати
Katarina Gj. Atanasovska, Vladimir Cvеtkoski
Грамматические средства моделирования тропов как продуктивные репрезентанты оценочных значений в современном украинском языке: лексико-грамматический оксюморон
Oksana Vladimirovna Khaliman
Eurom 5 : ce que l’intercompréhension romane peut apporter aux langues slaves
Gregoire Labbe
Uporabnost koncepta ključnih besed kulture pri poučevanju kulturoloških vsebin in razvijanju medkulturne zmožnosti (na primeru vinske leksike)
Agnieszka Będkowska-Kopczyk
Рецепция статуса украинского языка в российском языкознании: миф и реальность
Тatjana Anatoljevna Kosmeda
Deset romanov Ivana Cankarja in sodobna definicija romana
Alojzija Zupan Sosič
Ali je lahko ženska Kolumb? Nekateri vidiki preučevanja potopisov Alme Karlin
Anna Bodrova
Magijska drugačnost junakinj Šeligove dramatike in proze
Tomaž Toporišič
Kozmopolitizem kot identiteta Aleša Debeljaka
Krištof Jacek Kozak
Wrzuceni w dolinę – wrzuceni w ciało. O uwikłaniach w egzystencję (Czesław Miłosz „Dolina Issy”)
Kamila Woźniak
Психопоэтологическая парадигма мысль – слово в повестях Ивана Андрусяка для / про подростков
Larisa Kuca
Жанр психологического романа в украинской и английской литературе первой половины XIX века (Е. Гребинка, Т. де Квинси)
Denys Chyk, Vasyl Kucher
Zahar Prilepin’s blogs as the new modern literary creativity measurement
Monika Karwacka
Stanje raziskav o proznih delih sodobnih slovenskih pisateljic
Tina Kraner
Eric P. Hamp (1920–2019). A life in words and stuff
Marc L. Greenberg
Sedemdeset let jezikovne zgodovinarke Majde Merše
Andreja Legan Ravnikar
Ob petinosemdesetletnici Franceta Novaka
Majda Merše
MARKO JESENŠEK, 2018: PREKMURSKI JEZIK MED KNJIŽNO NORMO IN NAREČJEM.
Marija Švajncer
V ZELENI DRŽELI ZELENI BREG: STUDIES IN HONOR OF MARC L. GREENBERG.
Nada Šabec
SLOVENŠČINA KOT DRUGI IN TUJI JEZIK V IZOBRAŽEVANJU – 3. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki
Simona Pulko, Melita Zemljak Jontes