Zemljevid strani


VSEBINA REVIJE SLAVIA CENTRALIS (LETNIK 2020, ŠTEVILKA 2)

Naslov Avtor Podrobnosti Prenos
VSEBINA REVIJE SLAVIA CENTRALIS (2020, LETNIK XIII, ŠTEVILKA 2)
The Slovenian Language, Literature and Teaching of Slovenian Language Research Project
Marko Jesenšek
Podoba epidemije v starejših poljudnostrokovnih in publicističnih besedilih
Natalija Ulčnik
Predstavitev prekmurskih rokopisnih pridig iz 1. polovice 20. stoletja
Nina Horvat
Narečno besedje iz pomenskega polja sadovnjak v Murkovem drsteljskem govoru
Mihaela Koletnik
Primerjalni frazemi z zoonimnimi sestavinami v prekmurskem narečju in makedonščini
Mihaela Koletnik, Gjoko Nikolovski
Poklicni feminativi v slovarskih virih in v razpisih za delovna mesta
Tjaša Markežič, Irena Stramljič Breznik
Izbrane prvine nejezikovnega konteksta umetnostnih in polumetnostnih besedil
Mira Krajnc Ivič
Slovenska književnost v srednjeevropskem prostoru in položaj drugega
Silvija Borovnik
Ana Wambrechtsamer – pisateljica in povezovalka dveh jezikov in kultur
Jožica Čeh Steger
Nova krajnska in Breznikova stoletna pratika
Blanka Bošnjak
Mladinska dela štirih literarnih ustvarjalcev, članov mariborske peterice
Dragica Haramija
Zmote o usvajanju funkcionalne pismenosti v e-okolju in nove naloge didaktike slovenščine
Metka Kordigel Aberšek
Potrebe, izzivi in dobre prakse pri jezikovnem poučevanju priseljencev
Simona Pulko, Melita Zemljak Jontes
István Nyomárkay (1937‒2020)
István Vig
Ob 85-letnici Pavla Apovnika. Cui honorem, honorem – Čast, komur čast
Ludvik Karničar
O izidu posthumne pesniške zbirke Ericha Prunča. Erich Prunč: Tihožitja in Besi. Celovec: Mohorjeva družba, 2019.
Jožica Čeh Steger
Pogled v jezik in iz jezika: Adi Vidovič Muha ob jubileju. Ur. Mira Krajnc Ivič, Andreja Žele.
Andreja Žele, Mira Krajnc Ivič
Andreja Žele, Mira Krajnc Ivič 2020: Sodobna slovenska skladnja: diskurzni in slovnični vidik.
Andreja Žele, Mira Krajnc Ivič
Marija Švajncer 2020: Veselje do življenja ali filozofija radoživosti.
Mojca Marič
Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine. Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Veliki madžarsko-slovenski spletni slovar. Ur. Marko Jesenšek.
Gjoko Nikolovski
Zinkin zbornik. Ur. Marko Jesenšek.
Barbara Volmajer, Metka Volmajer, Oto Vogrin