Zemljevid strani


Slavia Centralis (SCN) ISSN 1855-6302

Izdaja
Oddelek za slovanske jezike in književnosti,
Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

http://slaviacentralis.uni-mb.si

Elektronski kontakt: natalija.ulcnik@um.si

Glavni in odgovorni urednik
Marko Jesenšek (Univerza v Mariboru, SLO)

Uredniški odbor
Jožica Čeh Steger (Univerza v Mariboru, SLO; urednica za literarne vede)
Marc L. Greenberg (Univerza v Kansasu, ZDA; urednik za jezikoslovje)
Alenka Jensterle Doležal (Univerzita Karlova v Praze, CZ)
Ludvig Karničar (Karl-Franzens-Universität Graz, A)
Mihaela Koletnik (Univerza v Mariboru, SLO)
Mark Richard Lauersdorf (Univerza v Kentuckyju, ZDA)
István Lukács (Eötvös Loránd Tudományegyetem, H)
Irena Stramljič Breznik (Univerza v Mariboru, SLO)
Miran Štuhec (Univerza v Mariboru, SLO)
Božena Tokarz (Uniwersytet Śląski, PL)

Tehnična urednica
Natalija Ulčnik (Univerza v Mariboru, SLO)

Uredniški svet
Eric P. Hamp (Chicago), István Nyomárkay (Budapest),
Ivo Pospíšil (Brno), Emil Tokarz (Bielsko-Biała), Zinka Zorko (Maribor)

© avtorji
SCN izhaja dvakrat na leto

Naslov uredništva
Slavia Centralis, Filozofska fakulteta, Koroška cesta 160, SI-2000 Maribor

Letna naročnina: 12 €, za študente in dijake 8 €,
TRR: 01100-6000020393
Cena posamezne številke: 6,80 €
Annual subscription/single issue (outside Slovenia): 24,20 €/13,60 €

Oblikovanje in prelom
Grafični atelje Visočnik

Naklada
300

Vključenost SCN v podatkovne baze - SCN is indexed/abstracted in:

MLA Directory of Periodicals, Modern Language Association of America, New York; Ulrich's Periodicals Directory, R. R. Bowker, NY, USA; Linguistic Bibliography, The Netherlands; European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS); Directory of Open Access Journals (DOAJ); KU ScholarWorks; Digitalna knjižnica Slovenije (dLib.si); Scopus by the Content Selection & Advisory Board (CSAB)

ISSN

Slavia Centralis - SCN (tisk) ISSN 1855-6302

Slavia Centralis - SCN (splet) ISSN 2385-8753