Zemljevid strani


Slavia Centralis
(SCN) ISSN 1855-6302
Izdaja
Oddelek za slovanske jezike in književnosti,

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

http://slaviacentralis.uni-mb.si

http://www.ff.um.si/


Elektronski kontakt: natalija.ulcnik@um.si

Glavni in odgovorni urednik
Marko Jesenšek (Univerza v Mariboru, SLO)

Uredniški odbor
Silvija Borovnik (Univerza v Mariboru, SLO; urednica za literarne vede)
Ludvik Karničar (Karl-Franzens-Universität Graz, A; urednik za jezikoslovje)
Jožica Čeh Steger (Univerza v Mariboru, SLO)

Alenka Jensterle Doležal (Univerzita Karlova v Praze, CZ)
Mihaela Koletnik (Univerza v Mariboru, SLO)
Mark Richard Lauersdorf (Univerza v Kentuckyju, ZDA)
István Lukács (Eötvös Loránd Tudományegyetem, H)
Irena Stramljič Breznik (Univerza v Mariboru, SLO)
Miran Štuhec (Univerza v Mariboru, SLO)
Božena Tokarz (Uniwersytet Śląski, PL)

Tehnična urednica
Natalija Ulčnik (Univerza v Mariboru, SLO)

Uredniški svet
Marc L.Greenberg (Kansas), Gerhard Neweklowsky (Klagenfurt),
Ivo Pospíšil (Brno), Emil Tokarz (Bielsko-Biała)

© avtorji
SCN izhaja dvakrat na leto

Naslov uredništva
Slavia Centralis, Filozofska fakulteta, Koroška cesta 160, SI-2000 Maribor

Letna naročnina: 12 €, za študente in dijake 8 €,
TRR: 01100-6000020393
Cena posamezne številke: 6,80 €
Annual subscription/single issue (outside Slovenia): 24,20 €/13,60 €

Oblikovanje in prelom
Grafični atelje Visočnik

Naklada
150

Vključenost SCN v podatkovne baze

Digitalna knjižnica Slovenije (dLib.si); Directory of Open Access Journals (DOAJ); European Reference
Index for the Humanities (ERIH PLUS); KU ScholarWorks; Linguistic Bibliography, The Netherlands;
Modern Language Association of America (MLA), Directory of Periodicals, New York; Scopus
(Elsvier); Ulrich's Periodicals Directory, R. R. Bowker, NY, USA


ISSN

Slavia Centralis - SCN (tisk) ISSN 1855-6302

Slavia Centralis - SCN (splet) ISSN 2385-8753