Zemljevid strani


Redakční politika a postupy

Před tím, než autoři nabídnou článek, musejí zároveň souhlasit se zásadami redakční politiky, a proto vás prosíme, abyste si je před odevzdáním článků důkladně přečetli.

Volný dostup

Podle zásady, že volně dostupné studie umožňují globálně přístupný výzkum, Slavia Centralis také poskytuje volný přístup k obsahu. Všechny články jsou zveřejněné v rámci mezinárodní licence Creative Commons - Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC), která zajištuje větší počet čtenářů a zvyšuje citovanost textů. Dodatečné informace dostanete v redakci nebo na adrese: The Open Archives Initiative.

Všechny články budou dostupné i na repositoriu Univerzity v Kansasu (KU ScholarWorks), v digitální knihovně ve Slovinsku a na repositoriu knihovny „Narodna in univerzitetna knjižnice (NUK)" ve Slovinsku.

Autorská práva

Autorům schválených příspěvků autorské právo k textu zůstává, zároveň redakce revue Slavia Centralis uznává právo k elektronické distribuci příspěvků. Autoři mají právo k elektronické distribuci příspěvku. Autoři mohou svůj text (v tištěné nebo elektronické podobě) znovu zveřejnit jen v případě, když přidají odkaz na první tisk v revue Slavia Centralis. Autoři mohou text zveřejnit buď na osobním webu, webu oddělení nebo na institucionálních repositoriích.

Plagiátorství

Slavia Centralis je nekomerční a volně dostupná mezinárodní revue. Jako taková je zavázaná dodržovat etické zásady, jako je důvěryhodnost, originalita a intelektuální poctivosti. Nedodržování autorských prav a plagiátorství se striktně odsuzuje, a proto určitými dostupnými programovými nástroji kontroluje možnou podobnost s obsahem jiných textů.

Autoři musí respektovat následující:

  • Nabídnutý článek musí být originální vědecký text. Všechny prameny musí být korektně uvedeny. Text nesmí být současně nabídnut redakci jiných publikací.
  • Pro dotyčný materiál (citace, ilustrace, tabely atd... ) se musí získat určitá povolení, která vycházejí z autorských práv.